top of page

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit twee delen. Naast de ledencontributie voor onze vereniging innen wij ook de verplichte bondscontributie van de gymnastiekbond (KNGU). Deze contributie dragen wij af aan de KNGU en geldt voor alle leden van onze vereniging. De bondscontributie voor het jaar 2024 bedraagt voor leden tot 16 jaar € 27,60 en voor leden vanaf 16 jaar € 34,00. 

De contributie wordt per kwartaal geïnd en zal plaatsvinden in de maanden januari, april, juli en oktober. De hoogte van de contributie is afhankelijk van leeftijd en het aantal lesuren dat gevolgd wordt. Zie daarvoor onderstaande overzichten.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden t/m 15 jaar bedraagt € 7,50 en voor 16+ € 10,00

bottom of page