top of page

G-Gym

Gymnastiek, voor iedereen!!! ESV heeft een gymnastiekgroep voor mensen met een verstandelijke beperking: G-gym. We gaan bijvoorbeeld rollen over de mat, hangen in de ringen of rek, bewegen op muziek en nog veel meer. 

De gemeente Nunspeet ontwikkelt in samenwerking met instellingen op het terrein van sport, jeugd, onderwijs en gehandicapten het breedtesportproject “Breder sporten, dynamischer jeugd”. Vergroten van de sportparticipatie van verstandelijk gehandicapten is één van de doelen die gesteld zijn. Door de gymnastiekvereniging Elspeet is het initiatief genomen om deze activiteit te starten. Dit initiatief wordt door de gemeente Nunspeet van harte ondersteund omdat dit een positief impuls is voor het totale breedtesportproject.

bottom of page